Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES
D’acord amb l’exigència legal establerta, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat de l’domini web msgrup.ad, així com les xarxes socials i el lloc web associades, en endavant el «lloc web «li pertanyen a MS GRUP SA amb NRT tributari A708819E amb domicili a Av. d’Enclar, 27, AD500, Andorra la Vella, en endavant eL GESTOR DEL LLOC wEB, i el correu electrònic de contacte és msgrup@msgrup.ad .

TERMES I CONDICIONS

ÚS I APLICACIÓ
Els presents termes i condicions s’apliquen tant per a la pàgina principal de tudominio.com com per aquelles altres que hagin estat creades per EL GESTOR DEL LLOC WEB i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

USUARIS
S’entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, sent suficient amb el simple accés i / o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i / o ús, els termes i condicions aquí reflectits.
En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligatori compliment.

FORMES DE CONTACTE
Si un usuari desitgés contactar al GESTOR DEL LLOC WEB podrà enviar un correu electrònic a l’adreça correu electrònic: msgrup@msgrup.ad.

ÚS DEL LLOC WEB
Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’ara endavant com «els continguts», li pertanyen a l’EL GESTOR DEL LLOC WEB i està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web, no podent emprar-los per:

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral el GESTOR DEL LLOC WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i / o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL GESTOR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
EL GESTOR DEL LLOC WEB és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització de l’GESTOR dEL lLOC wEB.
L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de l’GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació dels mateixos. En tot cas, haurà sempre fer menció a l’autoria de l’GESTOR DEL LLOC WEB i al el lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.
No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada de bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
EL GESTOR DEL LLOC WEB ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i / o abusiu per part d’un tercer.
L’usuari haurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS
EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura de la mateixa.

ENLLAÇOS
EL GESTOR DEL LLOC WEB no té cap control sobre els enllaços i / o continguts externs que puguin existir en el lloc web, de manera que no es fa responsable pels mateixos, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i / o responsable del domini web a el qual estiguin associats.